Witamy na stronie Koła Łowieckiego 41 Łoś

Dołhobyczów

Nowy film IV Kongres Kultury Łowieckiej – łowy i historia na kanale TVDarzBor

IV Kongres Kultury Łowieckiej – łowy i historia

Obejrzyj na YouTube

Nowy film Spotkanie i test optyki Swarovski i nie tylko na kanale TVDarzBor

Spotkanie i test optyki Swarovski i nie tylko

Obejrzyj na YouTube

Nowy film Zew Natury #45 – Podejrzany dzik na kanale TVDarzBor

Zew Natury #45 – Podejrzany dzik

Obejrzyj na YouTube

UWAGA! (05-07-2018)
 

W związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa ASF w ramach współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Lublinie poniżej prezentujemy Braci Łowieckiej i jej sympatykom aktualne wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
 
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
 
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
 
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
 
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

Nowy film Zew Natury #44 – Wieczorne zamieszanie na kanale TVDarzBor

Zew Natury #44 – Wieczorne zamieszanie

Obejrzyj na YouTube

UWAGA! (05-07-2018)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że zostało wydane rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu hrubieszowskiego.
Gmina Mircze została objęta obszarem ochronnym ( obwód nr 288 – miejscowości PREHORYŁE, MAŁKÓW).
Wszystkie dziki odstrzelone na obszarze ochronnym podlegają badaniom mającym na celu stwierdzenie albo wykluczenie afrykańskiego pomoru świń. W związku z tym tusze wszystkich odstrzelonych dzików wraz z patrochami podlegają przekazaniu do wyznaczonych kontenerów chłodniczych celem pobrania prób na ASF i magazynowania ich do czasu uzyskania wyników badań.

„Darz Bór”

Nowy film Zapraszamy na zawody strzeleckie 4hunting.pl na kanale TVDarzBor

Zapraszamy na zawody strzeleckie 4hunting.pl

Obejrzyj na YouTube

Nowy film New Blaser mount for Swarovski rail – Łuszczek na kanale RoeStalker

New Blaser mount for Swarovski rail – Łuszczek

Obejrzyj na YouTube

Nowy film Zew Natury #43 – Złoty Rogacz na kanale TVDarzBor

Zew Natury #43 – Złoty Rogacz

Obejrzyj na YouTube

Nowy film Darz Bór odc 293 – Niemiecka wyprawa z Sasta Team cz. 1 na kanale TVDarzBor

Darz Bór odc 293 – Niemiecka wyprawa z Sasta Team cz. 1

Obejrzyj na YouTube