Komunikat Zarządu Koła 3/17

 Zarząd Główny PZŁ zarządzeniem nr 7/2017  z dnia 11 sierpnia 2017 roku zarządził co następuje:

  • 1
  1. Wprowadza się wytyczne, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, dla dzierżawców obwodów łowieckich oraz ośrodków hodowli zwierzyny PZŁ w zakresie postępowania z partochami pozyskanymi od dzików w wyniku polowań.
  2. Niniejsze zasady muszą być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików oraz trzody chlewnej.
  • 2

Zarząd Główny PZŁ obliguje Łowczych Okręgowych do niezwłocznego przekazania wytycznych do kół łowieckich oraz

podjęcia natychmiastowych działań w celu realizacji powyższych założeń oraz niezbędnego przeszkolenia myśliwych.

 

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i obowiązuje do dnia 30 listopada 2017 roku.

Leave a Reply

Dla członków koła

W3Schools

Prace Gospodarcze

W3Schools

Obecna Faza Księżyca

Trzecia Kwadra
Trzecia Kwadra

Księżyc jest obecnie w znaku Byka
Księżyc ma 21 dni
Gallery
wieslaw3
Kalendarz Polowań

W3Schools