Strzelectwo Myśliwskie

Strzelania mysliwskie mają za zadanie przygotować myśliwych do efektywnego polowania. Każdy z rodzajów strzelań spełnia inne funkcje w tym zakresie, a wszystkie łącznie przygotowują wszechstronnie do praktyki. Strzelania myśliwskie są nastepujące:
– krąg myśliwski
– oś mysliwska
– przeloty
– zając w przebiegu
– dzik w przebiegu
– stojący rogacz
– stojący lis

W strzelaniu do rzutków liczy się liczba rozbitych rzutków, a do zająca liczba strzelonych, tzn. zaznaczających otrzymanie skutecznego trafienia. Wyni9k strzelania do makiety dzika, rogacza i lisa ustala się na podstawie sumy trafień w płaszczyznę zakreślającą granicę punktowania strzału, przy uwzględnianiu wartości poszczególnych pierścieni.

W strzelaniach myśliwskich wolno używać broni myśliwskiej bez specjalnych przeróbek i uzupełnień. Również amunicja musi być amunicją myśliwską, śrutową lub kulową. Broń może byc wyposażona w celownicze przyrządy optyczne.
W strzelaniu do makiety rogacza i lisa wolni używać podpórki, która może służyć tylko do podparcia broni i dłoni podtrzymującej lufę.
Amunicja srutowa do strzelań na osi myśliwskiej, na kregu myśliwskim i przelotach może zawierać śrut nie grubszy niż 2,5 mm, a do zająca – do 3,5 mm.
Amunicja kulowa broni gwintowanej może mieć dowolny kaliber, ale mysliwski: pocisk tej amunicji nie może być penopłaszczowy. Z broni z gładkimi lufami można strzelać pociskami typu breneka.

źródło – lowiectwo.com.pl

Dla członków koła

W3Schools

Prace Gospodarcze

W3Schools

Obecna Faza Księżyca

Księżyca Ubywa (garb)
Księżyca Ubywa (garb)

Księżyc jest obecnie w znaku Bliźniąt
Księżyc ma 18 dni
Kalendarz Polowań

W3Schools