Witamy na stronie Koła Łowieckiego 41 Łoś

Dołhobyczów

Składka PZŁ na Rok 2019

Informuje, że składka członkowska na rok 2019 zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 roku wynosi:
– składka normalna- 363 zł (w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 43 zł)
– składka ulgowa – 203 zł (w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 43 zł)

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2019 upływa z dniem 31.12.2018. Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2018 skończą 70 oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2018 nie ukończy 25 roku życia. Członkowie niestowarzyszeni w kole łowieckim, składkę opłacają poprzez wpłatę na rachunek bankowy Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu : 28 2030 0045 1110 0000 0385 6030 lub w biurze Zarządu Okręgowego.

UWAGA !!!

W dniu 22.09.2018 odbędzie się przystrzelanie broni, oraz zawody o puchar Prezesa Koła w Kumowej Dolinie k. Chełma. Wyjazd z Dołhobyczowa spod szkoły o godzinie 7:00. Chętne osoby na przejazd na miejsce busem proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretarzem koła.

Uwaga !!!

Zarząd koła informuje o zamknięciu łowiska na czas polowania komercyjnego (dewizowego) w dniach 24-26 Sierpnia. 

UWAGA !!!

Zarząd koła informuje o zamknięciu łowiska na czas polowania komercyjnego (dewizowego) w dniach 4-7 Sierpnia. 

 

Darz Bór

UWAGA! (05-07-2018)
 

W związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa ASF w ramach współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Lublinie poniżej prezentujemy Braci Łowieckiej i jej sympatykom aktualne wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
 
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
 
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
 
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
 
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

UWAGA! (05-07-2018)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że zostało wydane rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu hrubieszowskiego.
Gmina Mircze została objęta obszarem ochronnym ( obwód nr 288 – miejscowości PREHORYŁE, MAŁKÓW).
Wszystkie dziki odstrzelone na obszarze ochronnym podlegają badaniom mającym na celu stwierdzenie albo wykluczenie afrykańskiego pomoru świń. W związku z tym tusze wszystkich odstrzelonych dzików wraz z patrochami podlegają przekazaniu do wyznaczonych kontenerów chłodniczych celem pobrania prób na ASF i magazynowania ich do czasu uzyskania wyników badań.

„Darz Bór”

UWAGA (26.06.2018)
 

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 41 „ŁOŚ” w Dołhobyczowie z przykrością informuje,
że w dniu 26.06.2018 roku odszedł z naszego grona
do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega

śp. Władysław Dziura

Wieloletni członek naszego koła, serdeczny przyjaciel i niezapomniany
towarzysz łowów. Niech umiłowana knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą,
a pamięć o Nim na zawsze pozostanie wśród nas!

Wyprowadzenie ciała z domu w Małkowie nastąpi
w dniu 27.06.2018 r. o godzinie 14.00
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie o godzinie 14.30 w kościele parafialnym w Kryłowie po czym nastąpi wyprowadzenie ciała na cmentarz.

                                        „Darz Bór”

Komunikat 1/18

Dnia 10.05.2018 o godzinie 9:00 w Gajówce na Zaręce będą wykonywane prace związane z utwardzaniem drogi dojazdowej do domku żużlem. Tego samego dnia o godzinie 13:00 odbędą się prace związane z załadunkiem i wywozem ambony znajdującej się przy gajówce w okolice Lasu Podhajeckiego.  Prosimy kolegów myśliwych o obecność. Darz Bór!

Komunikat 6/17

Zarząd Koła w załączeniu przekazuje kolegom zaproszenie Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Zamościu Kol. Lucjana Grabarczuka na V Charytatywny Bal Myśliwski.

ZAPROSZENIE NA V KRESOWY CHARYTATYWNY  BAL MYŚLIWSKI

    Mam zaszczyt poinformować Państwa,  że z inicjatywy prezesów kilku kół łowieckich z powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego będzie organizowany kolejny piąty Bal Myśliwski, z którego dochód zostanie przekazany na pomoc dzieciom z ubogich rodzin z terenu dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich. Z biletów i aukcji przedmiotów przekazanych przez darczyńców z poprzednich czterech balów uzyskaliśmy  prawie 40 tysięcy z czego 9 tys. przekazano rodzinie Wochów-pogorzelcom z Radostowa a pozostałą kwotę chorym i biednym dzieciom. V Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski odbędzie się 13 stycznia 2018 roku od godz. 19 -tej w Domu Weselnym „Jaśko” w Mirczu.

        W trakcie  Balu  zorganizowana będzie aukcja przedmiotów przekazanych przez myśliwych, sponsorów i gości. Patronat nad  V  Kresowym  Charytatywnym Balem Myśliwskim przyjął Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski i Henryk Studnicki -Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu a patronat medialny „Myśliwiec Kresowy”. Przedmioty na aukcję należy przekazać na adres Kolegi Adama Gizy do dnia 5 stycznia 2018 roku w Hrubieszowie przy ul. Ludnej nr.22 (zakład protetyczny), tel.606722765. Bilety wstępu w cenie 130zł od osoby będą do nabycia także u Kolegi Adama Gizy. O rozdziale biletów decydować będzie kolejność rezerwacji na e-mail: mzeczkiewicz@wp.pl lub sms: tel.723 429 670 (Mariusz Zeczkiewicz -sekretarz Koła). Informacje o Balu będą też na stronie internetowej Koła Łowieckiego nr 14 „Rogacz ” w Hrubieszowie. Rezerwacja trwać będzie do dnia 5.01.2018 roku.

Komitet organizacyjny serdecznie zaprasza Kolegów Myśliwych, współpracowników i przyjaciół do uczestnictwa w Balu.  

Pozostając z nadzieją na spotkanie, łączę wyrazy szacunku i myśliwskie pozdrowienia.

Darz Bór  !

Prezes ORŁ PZŁ w Zamościu

Lucjan Grabarczuk

Komunikat 5/17

Zarząd Koła informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 35/2017 NRŁ z dnia 05 września 2017r. składka na PZŁ na rok 2018 pozostaje bez zmian i wynosi:

składka normalna:

– 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 357 zł

składka ulgowa:

– 160 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 197 zł

Zgodnie z §181 ust.3 i 5 Statutu PZŁ wszyscy macierzyści członkowie Koła zobowiązani są do wpłacenia składki na PZŁ na rok 2018 do dnia 31 grudnia 2017r na rachunek bankowy Koła Łowieckiego Nr 41 „ŁOŚ”.

W celu zachowania terminu /do 31 grudnia 2017r./ przesłania do Zarządu Okręgowego w Zamościu składek wraz z imiennym wykazem członków, za których opłacono składkę, Zarząd Koła apeluje do członków Koła o dokonanie wpłaty w/w składki do 29 grudnia 2017r. Pozwoli to Skarbnikowi Koła na terminowe wykonanie powyższej operacji bankowej. 

 

Zarząd Koła

Tajne

W3Schools

Prace Gospodarcze

W3Schools

Obecna Faza Księżyca

Księżyca Ubywa (garb)
Księżyca Ubywa (garb)

Księżyc jest obecnie w znaku Panny
Księżyc ma 18 dni
Gallery
3
Kalendarz Polowań

W3Schools