Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Walne Zgromadzenie

Uwaga

W związku z trwająca pandemią COVID-19 informujemy, że Walne Zgromadzenie Koła w dniu 22.11.2020 nie odbędzie się z powodu obostrzeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Po złagodzeniu obostrzeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów, członkowie Koła zostaną poinformowani o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia naszego Koła, przy zachowaniu porządku obrad, które koledzy otrzymaliście.

KOMUNIKAT

W związku z zakończeniem realizacji projektu wdrożenia systemu KŁ i PZŁ EKEP informujemy, że od 01 maja 2020 roku w naszym kole obowiązuje elektroniczna książka ewidencji polowań. W czasach epidemii COVID-19 to idealne narzędzie ułatwiające prowadzenie gospodarki łowieckiej.

W załączeniu przesyłamy film instruktażowy Polskiego Związku Łowieckiego, część 1. – Myśliwi Link do cz.1, wyjaśniający jak z tego systemu korzystać. Tutorial pokazuje krok po kroku jak zainstalować i stosować wszelkie znajdujące się tam funkcje. Wszelkie pytania dotyczące posługiwania się elektroniczną książką ewidencji polowań proszę kierować do Sekretarza Koła kol. Tomasza Barańskiego.

ZARZĄD KOŁA    

UWAGA!!!

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 15 kwietnia 2020 r. można realizować zadania wykonując polowania mające na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

                                                                             Zarząd Koła

Komunikat Zarządu Koła 5/19

UWAGA ROLNICY

       Zarząd Koła Łowieckiego Nr 41 „ŁOŚ”  w Dołhobyczowie informuje, że zgłoszenia szkód rolniczych powstałych w wyniku działania zwierzyny łownej powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesłane na adres koła:

Koło Łowieckie Nr 41 „ŁOŚ” 
22-540 Dołhobyczów
ul. Piaskowa 16

Jednocześnie Zarząd informuje, że tylko takie wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane.

Zarząd Koła

Darz Bór

Dla członków koła

W3Schools

Prace Gospodarcze

W3Schools

Kalendarz Polowań

W3Schools

Obecna Faza Księżyca

Księżyca Przybywa (garb)
Księżyca Przybywa (garb)

Księżyc jest obecnie w znaku Panny
Księżyc ma 10 dni