Archive for the ‘Komunikaty’ Category

UWAGA (10.08.2019)

 Zarząd Koła Łowieckiego Nr 41 „ŁOŚ” w Dołhobyczowie z przykrością informuje, że w dniu 10.08.2019 roku odszedł z naszego grona
do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega

śp. Ryszard Rybak

Wieloletni członek naszego koła, serdeczny przyjaciel i niezapomniany
towarzysz łowów. Niech umiłowana knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą, a pamięć o Nim na zawsze pozostanie wśród nas!
 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 11.08.2019 o godzinie 16.00 w kościele parafialnym w Oszczowie po czym nastąpi wyprowadzenie ciała na cmentarz.

                                        „Darz Bór”

Komunikat 3/19

Dnia 26.06.19 o godz. 7:00 będą odbywały się prace porządkowe na nowej gajowce, chętnych zapraszamy.

Uwaga !!!


 

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 41 „ŁOŚ” w Dołhobyczowie z przykrością informuje,
że w dniu 08.04.2019 roku odszedł z naszego grona
do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega

śp. Zenon Walczuk

Wieloletni członek naszego koła, serdeczny przyjaciel i niezapomniany
towarzysz łowów. Niech umiłowana knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą,
a pamięć o Nim na zawsze pozostanie wśród nas!

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie o godzinie 14.00 w kościele parafialnym w Dołhobyczowie po czym nastąpi wyprowadzenie ciała na cmentarz.

                                        „Darz Bór”

Komunikat 2/19

W DNIU 13.04.2019 ORGANIZUJEMY DZIEŃ GOSPODARCZY NA NOWEJ GAJÓWCE. ZABRAĆ ZE SOBĄ SPRZĘT DO WYCINKI. CHĘTNYCH ZAPRASZAMY. ZBIÓRKA O GODZ. 08.00. DARZ BÓR!!!

Komunikat 1/19

Zarząd Koła informuje, że do końca Marca b.r należy rozliczyć się z prac gospodarczych oraz protokołów z tusz wziętych na użytek własny ze Skarbnikiem oraz Łowczym Koła.

UWAGA! (05-07-2018)
 

W związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa ASF w ramach współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Lublinie poniżej prezentujemy Braci Łowieckiej i jej sympatykom aktualne wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
 
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
 
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
 
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
 
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

UWAGA! (05-07-2018)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że zostało wydane rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu hrubieszowskiego.
Gmina Mircze została objęta obszarem ochronnym ( obwód nr 288 – miejscowości PREHORYŁE, MAŁKÓW).
Wszystkie dziki odstrzelone na obszarze ochronnym podlegają badaniom mającym na celu stwierdzenie albo wykluczenie afrykańskiego pomoru świń. W związku z tym tusze wszystkich odstrzelonych dzików wraz z patrochami podlegają przekazaniu do wyznaczonych kontenerów chłodniczych celem pobrania prób na ASF i magazynowania ich do czasu uzyskania wyników badań.

„Darz Bór”

Dla członków koła

W3Schools

Prace Gospodarcze

W3Schools

Obecna Faza Księżyca

Trzecia Kwadra
Trzecia Kwadra

Księżyc jest obecnie w znaku Byka
Księżyc ma 21 dni
Gallery
wieslaw3
Kalendarz Polowań

W3Schools