Archive for the ‘Komunikaty’ Category

Składki Członkowskie

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Nr 248/2019 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15.10.2019 roku składki członkowskie na rok 2020 wynoszą:

 • normalna 320zł +43zł ubezpieczenie = razem 363zł
 • ulgowa 160zł + 43zł ubezpieczenie = razem 203zł – składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia,
 • ulgowa 80zł + 43zł ubezpieczenie = razem 123zł – składka ulgowa w wysokości 25% składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Wymiana szaf na broń do końca września 2019 roku!

W dniu 1 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (dostępne w tym akcie prawnym: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1224).

Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia, cyt.: „Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy (mowa tu o Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji), przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.”

Ktoś zatem powie – no i co z tego, skoro to rozporządzenie jest sprzed pięciu lat?! Wszystko wyjaśnia się w dalszej części rozporządzenia – w § 12 ust. 1 – który stanowi, że podmioty posiadające broń i amunicję oraz osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 3–6 w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (lub z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń – w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia).

Staje się zatem jasne, że większość myśliwych została zobligowana, aby do końca września 2019 roku wymienić posiadaną szafę do przechowywania broni, na taką, która spełnia wymagania co najmniej klasy S1.

W mediach pojawiają się coraz to nowe komentarze w/w rozporządzenia, w których również podważa się obowiązek posiadania szafy klasy S1. Co jednak powiemy policjantowi, który przyjdzie do nas po pierwszym października na kontrolę sposobu przechowywania broni?

Komunikat 3/19

Dnia 26.06.19 o godz. 7:00 będą odbywały się prace porządkowe na nowej gajowce, chętnych zapraszamy.

Komunikat 2/19

W DNIU 13.04.2019 ORGANIZUJEMY DZIEŃ GOSPODARCZY NA NOWEJ GAJÓWCE. ZABRAĆ ZE SOBĄ SPRZĘT DO WYCINKI. CHĘTNYCH ZAPRASZAMY. ZBIÓRKA O GODZ. 08.00. DARZ BÓR!!!

Komunikat 1/19

Zarząd Koła informuje, że do końca Marca b.r należy rozliczyć się z prac gospodarczych oraz protokołów z tusz wziętych na użytek własny ze Skarbnikiem oraz Łowczym Koła.

UWAGA! (05-07-2018)
 

W związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa ASF w ramach współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Lublinie poniżej prezentujemy Braci Łowieckiej i jej sympatykom aktualne wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
 
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
 
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
 
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
 
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

 • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie spuszczać psów ze smyczy;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

UWAGA! (05-07-2018)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że zostało wydane rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu hrubieszowskiego.
Gmina Mircze została objęta obszarem ochronnym ( obwód nr 288 – miejscowości PREHORYŁE, MAŁKÓW).
Wszystkie dziki odstrzelone na obszarze ochronnym podlegają badaniom mającym na celu stwierdzenie albo wykluczenie afrykańskiego pomoru świń. W związku z tym tusze wszystkich odstrzelonych dzików wraz z patrochami podlegają przekazaniu do wyznaczonych kontenerów chłodniczych celem pobrania prób na ASF i magazynowania ich do czasu uzyskania wyników badań.

„Darz Bór”

Komunikat Zarządu Koła 5/19

UWAGA ROLNICY

       Zarząd Koła Łowieckiego Nr 41 „ŁOŚ”  w Dołhobyczowie informuje, że zgłoszenia szkód rolniczych powstałych w wyniku działania zwierzyny łownej powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesłane na adres koła:

Koło Łowieckie Nr 41 „ŁOŚ” 
22-540 Dołhobyczów
ul. Piaskowa 16

Jednocześnie Zarząd informuje, że tylko takie wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane.

Zarząd Koła

Darz Bór

Dla członków koła

W3Schools

Prace Gospodarcze

W3Schools

Obecna Faza Księżyca

Trzecia Kwadra
Trzecia Kwadra

Księżyc jest obecnie w znaku Wagi
Księżyc ma 21 dni
Gallery
wieslaw3
Kalendarz Polowań

W3Schools