Kalendarz Polowań

Kalendarz Polowań

Rozpiska sezonu łowieckiego

Jeleń szlachetny

Byki od 21 sierpnia do końca lutego
Łanie od 1 Września do 15 stycznia
Cielęta od 1 września do końca lutego
 

Jeleń sika

Byki, Łanie i Cielęta od 1 Pażdziernika do 15 stycznia
 

Daniel

Byki od 1 września do końca stycznia
Łanie i Cielęta od 1 września do 15 stycznia
 

Sarna

Kozły od 11 maja do końca września
Kozy i Koźlęta od 1 października do 15 stycznia
 

Dzik

Odyńce, Wycinki, Przelatki oraz Warchlaki cały rok
Lochy lochy od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia2016
Lochy Zarząd Koła informuje, że 25 grudnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 grudnia 2014 roku zmieniające okres polowań na dziki-lochy. W latach 2015-2016 w dzierżawionych przez nasze Koło obwodach łowieckich na lochy wolno polować od 1 STYCZNIA do 15 LUTEGO oraz od 15 MAJA do 31 GRUDNIA, czyli okres ochronny na lochy trwa tylko od 16 LUTEGO do 14 MAJA.

Rozporządzenie Ministra Środowiska

 

Muflon

Tryki od 1 października do końca lutego
Owce i Jagnięta od 1 października do 15 stycznia
 

Borsuk

  od 1 września do końca listopada
     

Tchórz
Kuna

(leśna i domowa)

(Tumak i Kamionka)

  od 1 września do końca marca
     

Lis

  od 1 czerwca do 31 marca
(na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok)
 

Jenot
Norka amerykańska
Szop pracz

  przez cały rok
 

Piżmak

  od 11 sierpnia do 15 kwietnia
 

Zając szarak
Dziki królik

  od 1 listopada do końca grudnia
w drodze odłowu do 15 stycznia
 

Bażant

Koguty od 1 października do końca lutego
Kury tylko w OHZ od 1 października do końca stycznia
 

Kuropatwa

  od 11 września do 21 października
w drodze odłowu do 15 stycznia
 

Kaczki

(krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica)

  od 15 sierpnia do 21 grudnia
 

Gęsi

(zbożowa, białoczelna)

  od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia)
 

Gęsi

(gęgawa)

  od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia)
 

Słonka

  od 1 września do 21 grudnia
 

Łyska

  od 15 sierpnia do 21 grudnia
 

Gołąb grzywacz

  od 15 sierpnia do końca listopada
 

Jarząbek

  od 1 września do końca listopada
 

Przez cały rok wolno polować na:

borsuki, tchórze, kuny na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew, oraz na piżmaki i norkę amerykańską na terenach rybackich obrębów hodowlanych.

Dla członków koła

W3Schools

Prace Gospodarcze

W3Schools

Kalendarz Polowań

W3Schools

Obecna Faza Księżyca

Pierwsza Kwadra
Pierwsza Kwadra

Księżyc jest obecnie w znaku Panny
Księżyc ma 5 dni