Prace na rzecz koła

Chęć wykonania ktorejś z prac należy zakomunikować do łowczego lub skarbnika koła.

Przypominamy kolegom także aby uzupełnić siano w swoich paśnikach oraz w kazdym innym obok którego przechodzimy bądź przejeżdżamy! 

  1. Wymiana drabiny na ambonie nr 13
  2. Wymiana drabiny oraz ławki na ambonie nr 41
  3. Naprawa dachu na ambonie nr 33
  4. Wymiana drabiny na ambonie nr 45
  5. Naprawa paśnika w okolicach siadała koło szlabanu. (zaznaczony na mapce – żółta gwiazdka)
  6. Okorowywanie nóg na ambony znajdujących sie przy domku na Zaręce.
  7. Naprawa oraz przeniesienie ambony nr 5 w wyznaczone miejsce przez sekretarza koła.
  8. Przesunięcie Ambony nr 8 na obwodzie nr 288.
Dla członków koła

W3Schools

Prace Gospodarcze

W3Schools

Kalendarz Polowań

W3Schools

Obecna Faza Księżyca

Pierwsza Kwadra
Pierwsza Kwadra

Księżyc jest obecnie w znaku Panny
Księżyc ma 5 dni